۱۳۸۸/۰۹/۰۹

روزنامه اصلاحات: استدلال طوفانی یکی از نخبگان

روزنامه اصلاحات: استدلال طوفانی یکی از نخبگان سبز:

سبز میرحسینی : نگاه کن تو خانواده شما، از 4 نفر، 3 نفر به موسوی رای داده اند. همین نسبت در کل هم وجود دارد؛ می بینیم که تقلب شده است. http://bit.ly/89sfQm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر