۱۳۸۸/۰۹/۰۸

سید شهیدان اهل قلم: مکه برای شما، فکه

سید شهیدان اهل قلم:
مکه برای شما، فکه برای من...
بالی نمی خواهم، این پوتین های کهنه هم می توانند مرا به آسمان ببرند...
http://bit.ly/6hosDY

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر