۱۳۸۸/۰۹/۰۸

هر چه گریه و زاری کرد که

هر چه گریه و زاری کرد که صورت پدر را ببوسد، اطرافیان نگذاشتند. مریم جلو رفت و به پدرش گفت: «خب بذارید باباشو ببینه». سرش را آورد در گوش مریم و گفت: عموت سر نداره، میفهمی؟


به یاد فرزندان شهدا http://bit.ly/6cdbz9

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر