۱۳۸۸/۱۰/۰۳

به هیچ شهر و دیاری نمی نهم

به هیچ شهر و دیاری نمی نهم پارا
رها نمی کنم این اصفهان زیبا را http://bit.ly/4quovj

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر