۱۳۸۸/۱۰/۰۵

خدا به بنده خود گر نظر کند

خدا به بنده خود گر نظر کند کافیست١دعای نیمه شبی گر اثر کند کافیست١به دادگاه الهی برای عفو گناه١حسین گوشه چشمی اگر کند کافیست. http://bit.ly/5oPuAe

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر