۱۳۸۸/۱۰/۰۴

دست در دست خدا داد چو دستش

دست در دست خدا داد چو دستش را داد،
چشم در چشم خدا دوخت اگر چشمش سوخت http://bit.ly/7b4rFM

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر