۱۳۸۸/۱۰/۰۵

رها مانده است بر شنها چه دستی!

رها مانده است بر شنها چه دستی! - جدا از پیکر سقا، چه دستی! - عموی ماه! بعد از دستهایت - بگیرد دست بابا را چه دستی؟ http://bit.ly/5axYu0

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر