۱۳۸۸/۰۹/۱۰

دعوت نامه گوگل ویو داریم به قاعده

دعوت نامه گوگل ویو داریم به قاعده 6 عدد.. جهت براندازی پیغامک، رایگان توزیع می کنیم تا بلکه فرو بپاشد این کاخ ظلم. http://bit.ly/8jxzZY

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر