۱۳۸۸/۰۹/۱۴

همسردار خفته نزد خدا بر بی همسر روزه گیر

همسردار خفته
نزد خدا
بر بی همسر روزه گیر شب زنده دار
برتری دارد .
رسول اکرم(ص)
http://bit.ly/6ajNSM

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر