۱۳۸۸/۰۹/۱۲

مردی برای همه! برای اهل تسنن : من

مردی برای همه!

برای اهل تسنن : من وزیر سنی خواهم آورد!
برای مرفهین : دولت ما سیب زمینی پخش نخواهد کرد!
برای محرومین : من وزیر میلیاردر نخواهم داشت!
برای ترکها : من ترکم!
برای لرها : خانمم لر است!
برای مذهبی ها : من سیدم!
برای ناسیونالیست ها : نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران!
برای اکبری ها : من همونم !
برای ..... http://bit.ly/6Cm9cq

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر