۱۳۸۸/۰۹/۱۱

یوسف هنر نکرد، زلیخا کسی نبود یاری چو

یوسف هنر نکرد، زلیخا کسی نبود
یاری چو یار ما که از او دل نمی ربود
http://ping.fm/ZUYoO http://bit.ly/8rrCzS

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر